Skip to main content

Anabatičan značenje

šta znači Anabatičan

Na latinici: Definicija i značenje reči Anabatičan (od grčke reči: anabafno uzlazim) koji se penje, koji napreduje, koji raste; anaba-tična groznicamedicina: groznica koja hvata svakog dana, stalna groznica.

Reč Anabatičan sastoji se od 10 slova.

На Ћирилици: (грч. анабафно узлазим) који се пење, који напредује, који расте; анаба-тична грозница мед. грозница која хвата сваког дана, стална грозница.


Anahronizam pogreška u računanju vremena, datuma, događaja, ono što je u protiv...
Anahoret(a) čovek koji se povukao od sveta; pustinjak, isposnik, usamljenik; p...
Anafrodit med. onaj koji nije sposoban da oplodi....
Anafrodizijaka pl. ned. sredstva za otklanjanje i sprečavanje spolnog nagona i pro...
Anafrodizija med. bolesni nedostatak ili umanjenost spolnog nagona...
Anafora poet. „iznošenje spreda", ponavljanje istih reči u početku rečenice...
Sve reči na slovo a