Skip to main content

Anabaza značenje

šta znači Anabaza

Na latinici: Definicija i značenje reči Anabaza (od grčke reči: ana-basis penjanje, uzlaženje) iz nižih predela u viši, ili kretanje od mora prema unutrašnjosti zemlje; naročito: Ksenofonova istorija vojnog pohoda Kira Mlađeg protiv svoga brata;medicina: razvijanje i jačanje bolesti.

Reč Anabaza sastoji se od 7 slova.

На Ћирилици: (грч. ана-басис пењање, узлажење) из нижих предела у виши, или кретање од мора према унутрашњости земље; нарочито: Ксенофонова историја војног похода Кира Млађег против свога брата; мед. развијање и јачање болести.


Anahronizam pogreška u računanju vremena, datuma, događaja, ono što je u protiv...
Anahoret(a) čovek koji se povukao od sveta; pustinjak, isposnik, usamljenik; p...
Anafrodit med. onaj koji nije sposoban da oplodi....
Anafrodizijaka pl. ned. sredstva za otklanjanje i sprečavanje spolnog nagona i pro...
Anafrodizija med. bolesni nedostatak ili umanjenost spolnog nagona...
Anafora poet. „iznošenje spreda", ponavljanje istih reči u početku rečenice...
Sve reči na slovo a