Skip to main content

Anabolizam značenje

šta znači Anabolizam

Na latinici: Definicija i značenje reči Anabolizam (od grčke reči: anabole uzlazak, penjanje, uspon)biologija: procesi prometa materije u toku kojih organizam izgrađuje hemijske sastojke ćelija i tkiva pri rastenju, razvoju i obnavljanju tkiva.

Reč Anabolizam sastoji se od 10 slova.

На Ћирилици: (грч. анаболе узлазак, пењање, успон) биол. процеси промета материје у току којих организам изграђује хемијске састојке ћелија и ткива при растењу, развоју и обнављању ткива.


Anahronizam pogreška u računanju vremena, datuma, događaja, ono što je u protiv...
Anahoret(a) čovek koji se povukao od sveta; pustinjak, isposnik, usamljenik; p...
Anafrodit med. onaj koji nije sposoban da oplodi....
Anafrodizijaka pl. ned. sredstva za otklanjanje i sprečavanje spolnog nagona i pro...
Anafrodizija med. bolesni nedostatak ili umanjenost spolnog nagona...
Anafora poet. „iznošenje spreda", ponavljanje istih reči u početku rečenice...
Sve reči na slovo a