Skip to main content

Anadema značenje

šta znači Anadema

Na latinici: Definicija i značenje reči Anadema (od grčke reči: anadema) glavni ukras na kraljevoj glavi

Reč Anadema napisana unazad: amedanA i sastoji se od 7 slova.

На Ћирилици: (грч. анадема) главни украс на краљевој глави

Slično: 
Anahronizam pogreška u računanju vremena, datuma, događaja, ono što je u protiv...
Anahoret(a) čovek koji se povukao od sveta; pustinjak, isposnik, usamljenik; p...
Anafrodit med. onaj koji nije sposoban da oplodi....
Anafrodizijaka pl. ned. sredstva za otklanjanje i sprečavanje spolnog nagona i pro...
Anafrodizija med. bolesni nedostatak ili umanjenost spolnog nagona...
Anafora poet. „iznošenje spreda", ponavljanje istih reči u početku rečenice...
Sve reči na slovo a