Skip to main content

Anadiploza značenje

šta znači Anadiploza

Na latinici: Definicija i značenje reči Anadiploza (od grčke reči: ana-dipldo udvojiti, udvostručiti) udvajanje; retorika: ponavljanje reči, retorska figura koja se sastoji u tome što se naredna rečenica počinje rečima kojima je prethodna završena;medicina: udva-janje napada grozničnih bolesti.

Reč Anadiploza sastoji se od 10 slova.

На Ћирилици: (грч. ана-диплдо удвојити, удвостручити) удвајање; рет. понављање речи, реторска фигура која се састоји у томе што се наредна реченица почиње речима којима је претходна завршена; мед. удва-јање напада грозничних болести.


Anahronizam pogreška u računanju vremena, datuma, događaja, ono što je u protiv...
Anahoret(a) čovek koji se povukao od sveta; pustinjak, isposnik, usamljenik; p...
Anafrodit med. onaj koji nije sposoban da oplodi....
Anafrodizijaka pl. ned. sredstva za otklanjanje i sprečavanje spolnog nagona i pro...
Anafrodizija med. bolesni nedostatak ili umanjenost spolnog nagona...
Anafora poet. „iznošenje spreda", ponavljanje istih reči u početku rečenice...
Sve reči na slovo a