Skip to main content

Anaerobe značenje

šta znači Anaerobe

Na latinici: Definicija i značenje reči Anaerobe (od grčke reči: apa, aeg vazduh, bfos život) pl. zool. bakterije koje mogu živeti bez kiseonika, klice koje se mogu razvijati i raz-množavati tek kad im se otkloni kiseonik.

Reč Anaerobe sastoji se od 8 slova.

На Ћирилици: (грч. апа, аег ваздух, бфос живот) пл. зоол. бактерије које могу живети без кисеоника, клице које се могу развијати и раз-множавати тек кад им се отклони кисеоник.


Anahronizam pogreška u računanju vremena, datuma, događaja, ono što je u protiv...
Anahoret(a) čovek koji se povukao od sveta; pustinjak, isposnik, usamljenik; p...
Anafrodit med. onaj koji nije sposoban da oplodi....
Anafrodizijaka pl. ned. sredstva za otklanjanje i sprečavanje spolnog nagona i pro...
Anafrodizija med. bolesni nedostatak ili umanjenost spolnog nagona...
Anafora poet. „iznošenje spreda", ponavljanje istih reči u početku rečenice...
Sve reči na slovo a