Skip to main content

Anafija značenje

šta znači Anafija

Na latinici: Definicija i značenje reči Anafija (od grčke reči: ap-, arće pipanje) ned. neosetljivost (ili: smanjena osetljivost) kože, poremećaj u čulu pipanja.

Reč Anafija sastoji se od 7 slova.

На Ћирилици: (грч. ап-, арће пипање) нед. неосетљивост (или: смањена осетљивост) коже, поремећај у чулу пипања.


Anahronizam pogreška u računanju vremena, datuma, događaja, ono što je u protiv...
Anahoret(a) čovek koji se povukao od sveta; pustinjak, isposnik, usamljenik; p...
Anafrodit med. onaj koji nije sposoban da oplodi....
Anafrodizijaka pl. ned. sredstva za otklanjanje i sprečavanje spolnog nagona i pro...
Anafrodizija med. bolesni nedostatak ili umanjenost spolnog nagona...
Anafora poet. „iznošenje spreda", ponavljanje istih reči u početku rečenice...
Sve reči na slovo a