Skip to main content

Anafilaksija značenje

šta znači Anafilaksija

Na latinici: Definicija i značenje reči Anafilaksija (od grčke reči: apa, phylaxis čuvanje, zaštićavanje) ned. postajanje organizma preosetljivim prema ponovnom ubrizga-vanju belančevine koja mu je ranije već jednom bila ubrizgana.

Reč Anafilaksija sastoji se od 12 slova.

На Ћирилици: (грч. апа, пхyлаxис чување, заштићавање) нед. постајање организма преосетљивим према поновном убризга-вању беланчевине која му је раније већ једном била убризгана.


Anahronizam pogreška u računanju vremena, datuma, događaja, ono što je u protiv...
Anahoret(a) čovek koji se povukao od sveta; pustinjak, isposnik, usamljenik; p...
Anafrodit med. onaj koji nije sposoban da oplodi....
Anafrodizijaka pl. ned. sredstva za otklanjanje i sprečavanje spolnog nagona i pro...
Anafrodizija med. bolesni nedostatak ili umanjenost spolnog nagona...
Anafora poet. „iznošenje spreda", ponavljanje istih reči u početku rečenice...
Sve reči na slovo a