Skip to main content

Anagliptika značenje

šta znači Anagliptika

Na latinici: Definicija i značenje reči Anagliptika (od grčke reči: anaglyptike) veština ra-đenja reljefnih ili polureljefnih ukrasa, slika islično:

Reč Anagliptika napisana unazad: akitpilganA i sastoji se od 11 slova.

На Ћирилици: (грч. анаглyптике) вештина ра-ђења рељефних или полурељефних украса, слика и сл.

Slično: 
Anahronizam pogreška u računanju vremena, datuma, događaja, ono što je u protiv...
Anahoret(a) čovek koji se povukao od sveta; pustinjak, isposnik, usamljenik; p...
Anafrodit med. onaj koji nije sposoban da oplodi....
Anafrodizijaka pl. ned. sredstva za otklanjanje i sprečavanje spolnog nagona i pro...
Anafrodizija med. bolesni nedostatak ili umanjenost spolnog nagona...
Anafora poet. „iznošenje spreda", ponavljanje istih reči u početku rečenice...
Sve reči na slovo a