Skip to main content

Anagoga značenje

šta znači Anagoga

Na latinici: Definicija i značenje reči Anagoga (od grčke reči: an-ago) uzdizanje; svođenje na nešto opštije ili duhovno; alegorično tumačenje Biblije (up. anagogija); ned. kašljanje krvlju, bacanje krvi.

Reč Anagoga sastoji se od 7 slova.

На Ћирилици: (грч. ан-аго) уздизање; свођење на нешто општије или духовно; алегорично тумачење Библије (уп. анагогија); нед. кашљање крвљу, бацање крви.


Anahronizam pogreška u računanju vremena, datuma, događaja, ono što je u protiv...
Anahoret(a) čovek koji se povukao od sveta; pustinjak, isposnik, usamljenik; p...
Anafrodit med. onaj koji nije sposoban da oplodi....
Anafrodizijaka pl. ned. sredstva za otklanjanje i sprečavanje spolnog nagona i pro...
Anafrodizija med. bolesni nedostatak ili umanjenost spolnog nagona...
Anafora poet. „iznošenje spreda", ponavljanje istih reči u početku rečenice...
Sve reči na slovo a