Skip to main content

Anagogija značenje

šta znači Anagogija

Na latinici: Definicija i značenje reči Anagogija (od grčke reči: an-ago uzvodim) tajni smisao, alegorično značenje; oduševljenje, uzdizanje duha apstraktnom razmišljanju islično:

Reč Anagogija sastoji se od 9 slova.

На Ћирилици: (грч. ан-аго узводим) тајни смисао, алегорично значење; одушевљење, уздизање духа апстрактном размишљању и сл.


Anahronizam pogreška u računanju vremena, datuma, događaja, ono što je u protiv...
Anahoret(a) čovek koji se povukao od sveta; pustinjak, isposnik, usamljenik; p...
Anafrodit med. onaj koji nije sposoban da oplodi....
Anafrodizijaka pl. ned. sredstva za otklanjanje i sprečavanje spolnog nagona i pro...
Anafrodizija med. bolesni nedostatak ili umanjenost spolnog nagona...
Anafora poet. „iznošenje spreda", ponavljanje istih reči u početku rečenice...
Sve reči na slovo a