Skip to main content

Anagraf značenje

šta znači Anagraf

Na latinici: Definicija i značenje reči Anagraf (od grčke reči: ana-grapho napišem) sprava koja, radi ponovnog otiska i umnožavanja, piše obratno

Reč Anagraf sastoji se od 7 slova.

На Ћирилици: (грч. ана-грапхо напишем) справа која, ради поновног отиска и умножавања, пише обратно


Anahronizam pogreška u računanju vremena, datuma, događaja, ono što je u protiv...
Anahoret(a) čovek koji se povukao od sveta; pustinjak, isposnik, usamljenik; p...
Anafrodit med. onaj koji nije sposoban da oplodi....
Anafrodizijaka pl. ned. sredstva za otklanjanje i sprečavanje spolnog nagona i pro...
Anafrodizija med. bolesni nedostatak ili umanjenost spolnog nagona...
Anafora poet. „iznošenje spreda", ponavljanje istih reči u početku rečenice...
Sve reči na slovo a