Skip to main content

Anagvosti značenje

šta znači Anagvosti

Na latinici: Definicija i značenje reči Anagvosti (od grčke reči: ana-gnostes) pl. obrazovani robovi ili slobodnjaci kod starih Grka i Rimljana koji su služili kao čitači ili prodavači po boljim kućama; u starije hrišćanske vreme: oni koji su, za vreme službe, čitali pojedine glave iz Sv. pisma

Reč Anagvosti sastoji se od 9 slova.

На Ћирилици: (грч. ана-гностес) пл. образовани робови или слободњаци код старих Грка и Римљана који су служили као читачи или продавачи по бољим кућама; у старије хришћанске време: они који су, за време службе, читали поједине главе из Св. писма


Anahronizam pogreška u računanju vremena, datuma, događaja, ono što je u protiv...
Anahoret(a) čovek koji se povukao od sveta; pustinjak, isposnik, usamljenik; p...
Anafrodit med. onaj koji nije sposoban da oplodi....
Anafrodizijaka pl. ned. sredstva za otklanjanje i sprečavanje spolnog nagona i pro...
Anafrodizija med. bolesni nedostatak ili umanjenost spolnog nagona...
Anafora poet. „iznošenje spreda", ponavljanje istih reči u početku rečenice...
Sve reči na slovo a