Skip to main content

Anakampterija značenje

šta znači Anakampterija

Na latinici: Definicija i značenje reči Anakampterija (od grčke reči: ana-kampto savijam, skrećem) sklonište za sirotinju, obično pored crkava i manastira.

Reč Anakampterija napisana unazad: ajiretpmakanA i sastoji se od 13 slova.

На Ћирилици: (грч. ана-кампто савијам, скрећем) склониште за сиротињу, обично поред цркава и манастира.

Slično: 
Anahronizam pogreška u računanju vremena, datuma, događaja, ono što je u protiv...
Anahoret(a) čovek koji se povukao od sveta; pustinjak, isposnik, usamljenik; p...
Anafrodit med. onaj koji nije sposoban da oplodi....
Anafrodizijaka pl. ned. sredstva za otklanjanje i sprečavanje spolnog nagona i pro...
Anafrodizija med. bolesni nedostatak ili umanjenost spolnog nagona...
Anafora poet. „iznošenje spreda", ponavljanje istih reči u početku rečenice...
Sve reči na slovo a