Skip to main content

Anakamptičan značenje

šta znači Anakamptičan

Na latinici: Definicija i značenje reči Anakamptičan (od grčke reči: ana-kampto) o d bojni, koji odbija (svetlost, zvuk).

Reč Anakamptičan sastoji se od 12 slova.

На Ћирилици: (грч. ана-кампто) о д бојни, који одбија (светлост, звук).


Anahronizam pogreška u računanju vremena, datuma, događaja, ono što je u protiv...
Anahoret(a) čovek koji se povukao od sveta; pustinjak, isposnik, usamljenik; p...
Anafrodit med. onaj koji nije sposoban da oplodi....
Anafrodizijaka pl. ned. sredstva za otklanjanje i sprečavanje spolnog nagona i pro...
Anafrodizija med. bolesni nedostatak ili umanjenost spolnog nagona...
Anafora poet. „iznošenje spreda", ponavljanje istih reči u početku rečenice...
Sve reči na slovo a