Skip to main content

Anakamptika značenje

šta znači Anakamptika

Na latinici: Definicija i značenje reči Anakamptika (od grčke reči: ana-kampto) ont. nauka o dobijanju svetlosti, katoptrika; ahust. nauka o odbijanju zvuka.

Reč Anakamptika sastoji se od 11 slova.

На Ћирилици: (грч. ана-кампто) онт. наука о добијању светлости, катоптрика; ахуст. наука о одбијању звука.


Anahronizam pogreška u računanju vremena, datuma, događaja, ono što je u protiv...
Anahoret(a) čovek koji se povukao od sveta; pustinjak, isposnik, usamljenik; p...
Anafrodit med. onaj koji nije sposoban da oplodi....
Anafrodizijaka pl. ned. sredstva za otklanjanje i sprečavanje spolnog nagona i pro...
Anafrodizija med. bolesni nedostatak ili umanjenost spolnog nagona...
Anafora poet. „iznošenje spreda", ponavljanje istih reči u početku rečenice...
Sve reči na slovo a