Skip to main content

Anakatabat značenje

šta znači Anakatabat

Na latinici: Definicija i značenje reči Anakatabat (od grčke reči: apa, kata odozgo dole, bai-no idem, dolazim) meteor. uspostavljanje ravnoteže među slojevima vazduha: kada, pri duvanju jakog vetra, velika količina vazduha pojuri odozdo naviše, onda se ista tolika količina spušta iz visine k zemlji

Reč Anakatabat sastoji se od 10 slova.

На Ћирилици: (грч. апа, ката одозго доле, баи-но идем, долазим) метеор. успостављање равнотеже међу слојевима ваздуха: када, при дувању јаког ветра, велика количина ваздуха појури одоздо навише, онда се иста толика количина спушта из висине к земљи


Anahronizam pogreška u računanju vremena, datuma, događaja, ono što je u protiv...
Anahoret(a) čovek koji se povukao od sveta; pustinjak, isposnik, usamljenik; p...
Anafrodit med. onaj koji nije sposoban da oplodi....
Anafrodizijaka pl. ned. sredstva za otklanjanje i sprečavanje spolnog nagona i pro...
Anafrodizija med. bolesni nedostatak ili umanjenost spolnog nagona...
Anafora poet. „iznošenje spreda", ponavljanje istih reči u početku rečenice...
Sve reči na slovo a