Skip to main content

Anakatarzis značenje

šta znači Anakatarzis

Na latinici: Definicija i značenje reči Anakatarzis (od grčke reči: ana-kathafro očistim)medicina: čišćenje grudi od sluzi, iskašljavanje.

Reč Anakatarzis napisana unazad: sizratakanA i sastoji se od 11 slova.

На Ћирилици: (грч. ана-катхафро очистим) мед. чишћење груди од слузи, искашљавање.

Slično: 
Anahronizam pogreška u računanju vremena, datuma, događaja, ono što je u protiv...
Anahoret(a) čovek koji se povukao od sveta; pustinjak, isposnik, usamljenik; p...
Anafrodit med. onaj koji nije sposoban da oplodi....
Anafrodizijaka pl. ned. sredstva za otklanjanje i sprečavanje spolnog nagona i pro...
Anafrodizija med. bolesni nedostatak ili umanjenost spolnog nagona...
Anafora poet. „iznošenje spreda", ponavljanje istih reči u početku rečenice...
Sve reči na slovo a