Skip to main content

Anakefaleoza značenje

šta znači Anakefaleoza

Na latinici: Definicija i značenje reči Anakefaleoza (od grčke reči: ana-kephalaićo ponoviti u glavnim tačkama; sjediniti u celinu) združivanje u celinu; kratko ponavljanje nečega; rekapitulacija.

Reč Anakefaleoza sastoji se od 12 slova.

На Ћирилици: (грч. ана-кепхалаићо поновити у главним тачкама; сјединити у целину) здруживање у целину; кратко понављање нечега; рекапитулација.


Anahronizam pogreška u računanju vremena, datuma, događaja, ono što je u protiv...
Anahoret(a) čovek koji se povukao od sveta; pustinjak, isposnik, usamljenik; p...
Anafrodit med. onaj koji nije sposoban da oplodi....
Anafrodizijaka pl. ned. sredstva za otklanjanje i sprečavanje spolnog nagona i pro...
Anafrodizija med. bolesni nedostatak ili umanjenost spolnog nagona...
Anafora poet. „iznošenje spreda", ponavljanje istih reči u početku rečenice...
Sve reči na slovo a