Skip to main content

Anakolutičan značenje

Šta znači Anakolutičan

Na latinici: Definicija i značenje reči Anakolutičan (od grčke reči: anakoluthos) nepravilan, bez veze

Reč Anakolutičan napisana unazad: načitulokana

Anakolutičan se sastoji od 12 slova.

Šta je Anakolutičan

На Ћирилици: (грч. анаколутхос) неправилан, без везе

Slično: 
Anahronizam pogreška u računanju vremena, datuma, događaja, ono što je u protiv...
Anahoret(a) čovek koji se povukao od sveta; pustinjak, isposnik, usamljenik; p...
Anafrodit med. onaj koji nije sposoban da oplodi....
Anafrodizijaka pl. ned. sredstva za otklanjanje i sprečavanje spolnog nagona i pro...
Anafrodizija med. bolesni nedostatak ili umanjenost spolnog nagona...
Anafora poet. „iznošenje spreda", ponavljanje istih reči u početku rečenice...
Sve reči na slovo a