Skip to main content

Anakolutija značenje

šta znači Anakolutija

Na latinici: Definicija i značenje reči Anakolutija (od grčke reči: anakoluthia nedostatak u vezi, nemanje veze)gramatika: nedostatak u pravilnosti rečenične konstrukcije koji nastaje usled iznenadne promene ili prekida naročito posle dužih umetnutih rečenica, ili usled izostavljanja reči, koje se onda moraju po smislu dopuniti; anakolut.

Reč Anakolutija sastoji se od 11 slova.

На Ћирилици: (грч. анаколутхиа недостатак у вези, немање везе) грам. недостатак у правилности реченичне конструкције који настаје услед изненадне промене или прекида нарочито после дужих уметнутих реченица, или услед изостављања речи, које се онда морају по смислу допунити; анаколут.


Anahronizam pogreška u računanju vremena, datuma, događaja, ono što je u protiv...
Anahoret(a) čovek koji se povukao od sveta; pustinjak, isposnik, usamljenik; p...
Anafrodit med. onaj koji nije sposoban da oplodi....
Anafrodizijaka pl. ned. sredstva za otklanjanje i sprečavanje spolnog nagona i pro...
Anafrodizija med. bolesni nedostatak ili umanjenost spolnog nagona...
Anafora poet. „iznošenje spreda", ponavljanje istih reči u početku rečenice...
Sve reči na slovo a