Skip to main content

Anakreontičari značenje

šta znači Anakreontičari

Na latinici: Definicija i značenje reči Anakreontičari pl. grupa nemačkih pesnika XVIII veka koji su, po ugledu na Anakreonta, pevali ljupke, katkada i frivolne pesmice.

Reč Anakreontičari sastoji se od 14 slova.

На Ћирилици: пл. група немачких песника XВИИИ века који су, по угледу на Анакреонта, певали љупке, каткада и фриволне песмице.


Anahronizam pogreška u računanju vremena, datuma, događaja, ono što je u protiv...
Anahoret(a) čovek koji se povukao od sveta; pustinjak, isposnik, usamljenik; p...
Anafrodit med. onaj koji nije sposoban da oplodi....
Anafrodizijaka pl. ned. sredstva za otklanjanje i sprečavanje spolnog nagona i pro...
Anafrodizija med. bolesni nedostatak ili umanjenost spolnog nagona...
Anafora poet. „iznošenje spreda", ponavljanje istih reči u početku rečenice...
Sve reči na slovo a