Skip to main content

Anakruza značenje

šta znači Anakruza

Na latinici: Definicija i značenje reči Anakruza (od grčke reči: anakrusis) četr. naglašavanje, udaranje glasom na slogika:

Reč Anakruza napisana unazad: azurkanA i sastoji se od 8 slova.

На Ћирилици: (грч. анакрусис) четр. наглашавање, ударање гласом на слог.

Slično: 
Anahronizam pogreška u računanju vremena, datuma, događaja, ono što je u protiv...
Anahoret(a) čovek koji se povukao od sveta; pustinjak, isposnik, usamljenik; p...
Anafrodit med. onaj koji nije sposoban da oplodi....
Anafrodizijaka pl. ned. sredstva za otklanjanje i sprečavanje spolnog nagona i pro...
Anafrodizija med. bolesni nedostatak ili umanjenost spolnog nagona...
Anafora poet. „iznošenje spreda", ponavljanje istih reči u početku rečenice...
Sve reči na slovo a