Skip to main content

Anakufizma značenje

šta znači Anakufizma

Na latinici: Definicija i značenje reči Anakufizma (od grčke reči: anakuphisma dizanje, podizanje) telesna okretnost koja se stiče vežbanjem.

Reč Anakufizma sastoji se od 10 slova.

На Ћирилици: (грч. анакупхисма дизање, подизање) телесна окретност која се стиче вежбањем.


Anahronizam pogreška u računanju vremena, datuma, događaja, ono što je u protiv...
Anahoret(a) čovek koji se povukao od sveta; pustinjak, isposnik, usamljenik; p...
Anafrodit med. onaj koji nije sposoban da oplodi....
Anafrodizijaka pl. ned. sredstva za otklanjanje i sprečavanje spolnog nagona i pro...
Anafrodizija med. bolesni nedostatak ili umanjenost spolnog nagona...
Anafora poet. „iznošenje spreda", ponavljanje istih reči u početku rečenice...
Sve reči na slovo a