Skip to main content

Anakuza značenje

šta znači Anakuza

Na latinici: Definicija i značenje reči Anakuza (od grčke reči: apa, akuo čujem)medicina: gluvoća usled oboljenja slušnog živca.

Reč Anakuza sastoji se od 7 slova.

На Ћирилици: (грч. апа, акуо чујем) мед. глувоћа услед обољења слушног живца.


Anahronizam pogreška u računanju vremena, datuma, događaja, ono što je u protiv...
Anahoret(a) čovek koji se povukao od sveta; pustinjak, isposnik, usamljenik; p...
Anafrodit med. onaj koji nije sposoban da oplodi....
Anafrodizijaka pl. ned. sredstva za otklanjanje i sprečavanje spolnog nagona i pro...
Anafrodizija med. bolesni nedostatak ili umanjenost spolnog nagona...
Anafora poet. „iznošenje spreda", ponavljanje istih reči u početku rečenice...
Sve reči na slovo a