Skip to main content

Analan značenje

šta znači Analan

Na latinici: Definicija i značenje reči Analan (latinski) koji se odnosi na anu s; inat. čmarni; analni otvor zadnji otvor creva.

Reč Analan sastoji se od 6 slova.

На Ћирилици: (лат.) који се односи на ану с; инат. чмарни; анални отвор задњи отвор црева.


Anahronizam pogreška u računanju vremena, datuma, događaja, ono što je u protiv...
Anahoret(a) čovek koji se povukao od sveta; pustinjak, isposnik, usamljenik; p...
Anafrodit med. onaj koji nije sposoban da oplodi....
Anafrodizijaka pl. ned. sredstva za otklanjanje i sprečavanje spolnog nagona i pro...
Anafrodizija med. bolesni nedostatak ili umanjenost spolnog nagona...
Anafora poet. „iznošenje spreda", ponavljanje istih reči u početku rečenice...
Sve reči na slovo a