Skip to main content

Analfabet značenje

šta znači Analfabet

Na latinici: Definicija i značenje reči Analfabet (od grčke reči: ap-, alpha, beta) onaj koji ne zna azbuku,to jest koji ne zna ni čitati ni pisati; nepismen, neznalica.

Reč Analfabet sastoji se od 9 slova.

На Ћирилици: (грч. ап-, алпха, бета) онај који не зна азбуку, тј. који не зна ни читати ни писати; неписмен, незналица.


Anahronizam pogreška u računanju vremena, datuma, događaja, ono što je u protiv...
Anahoret(a) čovek koji se povukao od sveta; pustinjak, isposnik, usamljenik; p...
Anafrodit med. onaj koji nije sposoban da oplodi....
Anafrodizijaka pl. ned. sredstva za otklanjanje i sprečavanje spolnog nagona i pro...
Anafrodizija med. bolesni nedostatak ili umanjenost spolnog nagona...
Anafora poet. „iznošenje spreda", ponavljanje istih reči u početku rečenice...
Sve reči na slovo a