Skip to main content

Analgezija značenje

šta znači Analgezija

Na latinici: Definicija i značenje reči Analgezija (od grčke reči: analgesia)medicina: bezbolnost, neosetljivo«1 , prestanak (ili: gubitak) osećanja bola; analgija.

Reč Analgezija sastoji se od 10 slova.

На Ћирилици: (грч. аналгесиа) мед. безболност, неосетљиво«1 , престанак (или: губитак) осећања бола; аналгија.


Anahronizam pogreška u računanju vremena, datuma, događaja, ono što je u protiv...
Anahoret(a) čovek koji se povukao od sveta; pustinjak, isposnik, usamljenik; p...
Anafrodit med. onaj koji nije sposoban da oplodi....
Anafrodizijaka pl. ned. sredstva za otklanjanje i sprečavanje spolnog nagona i pro...
Anafrodizija med. bolesni nedostatak ili umanjenost spolnog nagona...
Anafora poet. „iznošenje spreda", ponavljanje istih reči u početku rečenice...
Sve reči na slovo a