Skip to main content

Analistika značenje

šta znači Analistika

Na latinici: Definicija i značenje reči Analistika (fr. analistique) rad na analima, letopisima.

Reč Analistika sastoji se od 10 slova.

На Ћирилици: (фр. аналистиqуе) рад на аналима, летописима.


Anahronizam pogreška u računanju vremena, datuma, događaja, ono što je u protiv...
Anahoret(a) čovek koji se povukao od sveta; pustinjak, isposnik, usamljenik; p...
Anafrodit med. onaj koji nije sposoban da oplodi....
Anafrodizijaka pl. ned. sredstva za otklanjanje i sprečavanje spolnog nagona i pro...
Anafrodizija med. bolesni nedostatak ili umanjenost spolnog nagona...
Anafora poet. „iznošenje spreda", ponavljanje istih reči u početku rečenice...
Sve reči na slovo a