Skip to main content

Analitičan značenje

šta znači Analitičan

Na latinici: Definicija i značenje reči Analitičan (od grčke reči: analytikos) raščlanjavan, koji raščlanjava, razglaban, koji razgla-ba; koji je postao putem analize, koji se osniva na analizi; analitičan sud onaj koji se osniva na tome što se subjektu pridaje predikat koji se u njemu već nalazi,to jest sa njime je identično vezan, npr. sva su tela rasprostrta; analitična defini-cija određivanje pojma pomoću njegovog najbližeg roda i njegove specifične razlike;suprotno: sintetičan.

Reč Analitičan sastoji se od 10 slova.

На Ћирилици: (грч. аналyтикос) рашчлањаван, који рашчлањава, разглабан, који разгла-ба; који је постао путем анализе, који се оснива на анализи; аналитичан суд онај који се оснива на томе што се субјекту придаје предикат који се у њему већ налази, тј. са њиме је идентично везан, нпр. сва су тела распрострта; аналитична дефини-ција одређивање појма помоћу његовог најближег рода и његове специфичне разлике; супр. синтетичан.


Anahronizam pogreška u računanju vremena, datuma, događaja, ono što je u protiv...
Anahoret(a) čovek koji se povukao od sveta; pustinjak, isposnik, usamljenik; p...
Anafrodit med. onaj koji nije sposoban da oplodi....
Anafrodizijaka pl. ned. sredstva za otklanjanje i sprečavanje spolnog nagona i pro...
Anafrodizija med. bolesni nedostatak ili umanjenost spolnog nagona...
Anafora poet. „iznošenje spreda", ponavljanje istih reči u početku rečenice...
Sve reči na slovo a