Skip to main content

Analitičar značenje

šta znači Analitičar

Na latinici: Definicija i značenje reči Analitičar (od grčke reči: analytikos) filozof, hemi-čar i dr. koji se bavi razglabanjem, raščlanjavanjem na sastavne delove (misli, tela itd.); analist(a).

Reč Analitičar sastoji se od 10 slova.

На Ћирилици: (грч. аналyтикос) филозоф, хеми-чар и др. који се бави разглабањем, рашчлањавањем на саставне делове (мисли, тела итд.); аналист(а).


Anahronizam pogreška u računanju vremena, datuma, događaja, ono što je u protiv...
Anahoret(a) čovek koji se povukao od sveta; pustinjak, isposnik, usamljenik; p...
Anafrodit med. onaj koji nije sposoban da oplodi....
Anafrodizijaka pl. ned. sredstva za otklanjanje i sprečavanje spolnog nagona i pro...
Anafrodizija med. bolesni nedostatak ili umanjenost spolnog nagona...
Anafora poet. „iznošenje spreda", ponavljanje istih reči u početku rečenice...
Sve reči na slovo a