Skip to main content

Analitički značenje

šta znači Analitički

Na latinici: Definicija i značenje reči Analitički (od grčke reči: analou rapgčlanjavam, razrešavam) koji se zasniva na metoda analize; koji se odnosi na analitiku; analitički jezici IKKð. jezici u kojima se odnosi jedne reči prema drugim delovima u rečenici izražavaju u najvećem broju slučajevatakozvani: analitičkim oblicima,to jest oblicima sastavljenim od više reči (npr. srpskohrv. nožem — sintetički oblik iod nemačke reči: mit dem Messer — analitički oblik).

Reč Analitički sastoji se od 10 slova.

На Ћирилици: (грч. аналоу рапгчлањавам, разрешавам) који се заснива на метода анализе; који се односи на аналитику; аналитички језици ИККð. језици у којима се односи једне речи према другим деловима у реченици изражавају у највећем броју случајева тзв. аналитичким облицима, тј. облицима састављеним од више речи (нпр. српскохрв. ножем — синтетички облик и нем. мит дем Мессер — аналитички облик).


Anahronizam pogreška u računanju vremena, datuma, događaja, ono što je u protiv...
Anahoret(a) čovek koji se povukao od sveta; pustinjak, isposnik, usamljenik; p...
Anafrodit med. onaj koji nije sposoban da oplodi....
Anafrodizijaka pl. ned. sredstva za otklanjanje i sprečavanje spolnog nagona i pro...
Anafrodizija med. bolesni nedostatak ili umanjenost spolnog nagona...
Anafora poet. „iznošenje spreda", ponavljanje istih reči u početku rečenice...
Sve reči na slovo a