Skip to main content

Analizator značenje

šta znači Analizator

Na latinici: Definicija i značenje reči Analizator (latinski analysator)fizika: onaj deo polariskopa koji služi utvrđivanju činjenice da je svetlost polarizovana (ogledalo, Nikolova prizma);isto znači i polari-zator

Reč Analizator sastoji se od 10 slova.

На Ћирилици: (лат. аналyсатор) физ. онај део поларископа који служи утврђивању чињенице да је светлост поларизована (огледало, Николова призма); уп. полари-затор


Anahronizam pogreška u računanju vremena, datuma, događaja, ono što je u protiv...
Anahoret(a) čovek koji se povukao od sveta; pustinjak, isposnik, usamljenik; p...
Anafrodit med. onaj koji nije sposoban da oplodi....
Anafrodizijaka pl. ned. sredstva za otklanjanje i sprečavanje spolnog nagona i pro...
Anafrodizija med. bolesni nedostatak ili umanjenost spolnog nagona...
Anafora poet. „iznošenje spreda", ponavljanje istih reči u početku rečenice...
Sve reči na slovo a