Skip to main content

Analizirati značenje

šta znači Analizirati

Na latinici: Definicija i značenje reči Analizirati (od grčke reči: ana-lyo) rastaviti, rasta-vljati, rapgčlaniti, raščlanjavati, ra-zložiti, razlagati, razglabati nešto (u njegove najmanje sastavne delove); ispitati, ispitivati potanko.

Reč Analizirati sastoji se od 11 slova.

На Ћирилици: (грч. ана-лyо) раставити, раста-вљати, рапгчланити, рашчлањавати, ра-зложити, разлагати, разглабати нешто (у његове најмање саставне делове); испитати, испитивати потанко.


Anahronizam pogreška u računanju vremena, datuma, događaja, ono što je u protiv...
Anahoret(a) čovek koji se povukao od sveta; pustinjak, isposnik, usamljenik; p...
Anafrodit med. onaj koji nije sposoban da oplodi....
Anafrodizijaka pl. ned. sredstva za otklanjanje i sprečavanje spolnog nagona i pro...
Anafrodizija med. bolesni nedostatak ili umanjenost spolnog nagona...
Anafora poet. „iznošenje spreda", ponavljanje istih reči u početku rečenice...
Sve reči na slovo a