Skip to main content

Analogičan značenje

šta znači Analogičan

Na latinici: Definicija i značenje reči Analogičan (od grčke reči: analogon) koji je u skladu sa nekim pravilom, tipom, obrascem; sličan, odgovarajući, podoban.

Reč Analogičan sastoji se od 10 slova.

На Ћирилици: (грч. аналогон) који је у складу са неким правилом, типом, обрасцем; сличан, одговарајући, подобан.


Anahronizam pogreška u računanju vremena, datuma, događaja, ono što je u protiv...
Anahoret(a) čovek koji se povukao od sveta; pustinjak, isposnik, usamljenik; p...
Anafrodit med. onaj koji nije sposoban da oplodi....
Anafrodizijaka pl. ned. sredstva za otklanjanje i sprečavanje spolnog nagona i pro...
Anafrodizija med. bolesni nedostatak ili umanjenost spolnog nagona...
Anafora poet. „iznošenje spreda", ponavljanje istih reči u početku rečenice...
Sve reči na slovo a