Skip to main content

Analogija jurio značenje

šta znači Analogija jurio

Na latinici: Definicija i značenje reči Analogija jurio (od latinske reči: analogia juriš) sličnost pravna, saglasnost sa pravnim načelima.

Reč Analogija jurio sastoji se od 15 slova.

На Ћирилици: (нлат. аналогиа јуриш) сличност правна, сагласност са правним начелима.


Anahronizam pogreška u računanju vremena, datuma, događaja, ono što je u protiv...
Anahoret(a) čovek koji se povukao od sveta; pustinjak, isposnik, usamljenik; p...
Anafrodit med. onaj koji nije sposoban da oplodi....
Anafrodizijaka pl. ned. sredstva za otklanjanje i sprečavanje spolnog nagona i pro...
Anafrodizija med. bolesni nedostatak ili umanjenost spolnog nagona...
Anafora poet. „iznošenje spreda", ponavljanje istih reči u početku rečenice...
Sve reči na slovo a