Skip to main content

Analogija značenje

Šta znači Analogija


Analogija

latinica:

Definicija i značenje reči Analogija (od grčke reči: analogfa) sličnost, istovrsnost, istovetnost ili saglasnost u osobinama i odnosima; zaključak po analogiji logika: zaključak iz pojedinačnog ili posebnog o pojedinačnom ili posebnom kao sličnom; fizičke analogija delimična sličnost između zakona jedne oblasti pojava sa zakonima neke druge oblasti pojava, koja doprinosi da se te dve oblasti uzajamno objašnjavaju (Maksvel).

Reč Analogija napisana unazad: ajigolana

Analogija se sastoji od 9 slova.

sta je Analogija

Slično:
Šta znači Anahronizam pogreška u računanju vremena, datuma, događaja, ono što j...
Šta znači Anahoret(a) čovek koji se povukao od sveta; pustinjak, isposnik, usa...
Šta znači Anafrodit med. onaj koji nije sposoban da oplodi....
Šta znači Anafrodizijaka pl. ned. sredstva za otklanjanje i sprečavanje spolnog nag...
Šta znači Anafrodizija med. bolesni nedostatak ili umanjenost spolnog nagona...
Šta znači Anafora poet. „iznošenje spreda", ponavljanje istih reči u početku...