Skip to main content

Analogija značenje

šta znači Analogija

Na latinici: Definicija i značenje reči Analogija (od grčke reči: analogfa) sličnost, istovr-snost, istovetnost ili saglasnost u osobinama i odnosima; zaključak po analogiji logika: zaključak iz pojedinačnog ili posebnog o pojedinačnom ili posebnom kao sličnom; fizičke analogija delimična sličnost između zakona jedne oblasti pojava sa zakonima neke druge oblasti pojava, koja doprinosi da se te dve oblasti uzajamno objašnjavaju (Maksvel).

Reč Analogija sastoji se od 9 slova.

На Ћирилици: (грч. аналогфа) сличност, истовр-сност, истоветност или сагласност у особинама и односима; закључак по аналогији лог. закључак из појединачног или посебног о појединачном или посебном као сличном; физичке аналогија делимична сличност између закона једне области појава са законима неке друге области појава, која доприноси да се те две области узајамно објашњавају (Максвел).


Anahronizam pogreška u računanju vremena, datuma, događaja, ono što je u protiv...
Anahoret(a) čovek koji se povukao od sveta; pustinjak, isposnik, usamljenik; p...
Anafrodit med. onaj koji nije sposoban da oplodi....
Anafrodizijaka pl. ned. sredstva za otklanjanje i sprečavanje spolnog nagona i pro...
Anafrodizija med. bolesni nedostatak ili umanjenost spolnog nagona...
Anafora poet. „iznošenje spreda", ponavljanje istih reči u početku rečenice...
Sve reči na slovo a