Skip to main content

Analogisti značenje

šta znači Analogisti

Na latinici: Definicija i značenje reči Analogisti (od grčke reči: analogfa) predstavnici pravca u klasičnoj filologiji koji su analogiju smatrali kao prirodnu tendenciju koja čuva podudarnost između misli i govora.

Reč Analogisti napisana unazad: analogisti i sastoji se od 10 slova.

На Ћирилици: (грч. аналогфа) представници правца у класичној филологији који су аналогију сматрали као природну тенденцију која чува подударност између мисли и говора.

Slično: 
Anahronizam pogreška u računanju vremena, datuma, događaja, ono što je u protiv...
Anahoret(a) čovek koji se povukao od sveta; pustinjak, isposnik, usamljenik; p...
Anafrodit med. onaj koji nije sposoban da oplodi....
Anafrodizijaka pl. ned. sredstva za otklanjanje i sprečavanje spolnog nagona i pro...
Anafrodizija med. bolesni nedostatak ili umanjenost spolnog nagona...
Anafora poet. „iznošenje spreda", ponavljanje istih reči u početku rečenice...
Sve reči na slovo a