Skip to main content

Analogon značenje

šta znači Analogon

Na latinici: Definicija i značenje reči Analogon (od grčke reči: analogon) sličan ili odgovarajući predmet (ili: događaj), slično (ili: odgovarajuće) stanje; analogon racionis (od latinske reči: analogon rationis) nešto što odgovara razumu, što je u skladu sa razumom.

Reč Analogon sastoji se od 8 slova.

На Ћирилици: (грч. аналогон) сличан или одговарајући предмет (или: догађај), слично (или: одговарајуће) стање; аналогон рационис (нлат. аналогон ратионис) нешто што одговара разуму, што је у складу са разумом.


Anahronizam pogreška u računanju vremena, datuma, događaja, ono što je u protiv...
Anahoret(a) čovek koji se povukao od sveta; pustinjak, isposnik, usamljenik; p...
Anafrodit med. onaj koji nije sposoban da oplodi....
Anafrodizijaka pl. ned. sredstva za otklanjanje i sprečavanje spolnog nagona i pro...
Anafrodizija med. bolesni nedostatak ili umanjenost spolnog nagona...
Anafora poet. „iznošenje spreda", ponavljanje istih reči u početku rečenice...
Sve reči na slovo a