Skip to main content

Anamartetičan značenje

Šta znači Anamartetičan

Na latinici: Definicija i značenje reči Anamartetičan (od grčke reči: an-amartetos) bezgrešan, nepogrešan.

Reč Anamartetičan napisana unazad: načitetramana

Anamartetičan se sastoji od 13 slova.

Šta je Anamartetičan

На Ћирилици: (грч. ан-амартетос) безгрешан, непогрешан.

Slično: 
Anahronizam pogreška u računanju vremena, datuma, događaja, ono što je u protiv...
Anahoret(a) čovek koji se povukao od sveta; pustinjak, isposnik, usamljenik; p...
Anafrodit med. onaj koji nije sposoban da oplodi....
Anafrodizijaka pl. ned. sredstva za otklanjanje i sprečavanje spolnog nagona i pro...
Anafrodizija med. bolesni nedostatak ili umanjenost spolnog nagona...
Anafora poet. „iznošenje spreda", ponavljanje istih reči u početku rečenice...
Sve reči na slovo a