Skip to main content

Anamnestičan značenje

šta znači Anamnestičan

Na latinici: Definicija i značenje reči Anamnestičan (od grčke reči: ana-mimnesko sećam se) koji se tiče sećanja, koji pripada sećanju, pamćenju; anamnestična sredstvamedicina: lekovi za jačanje pamćenja

Reč Anamnestičan sastoji se od 12 slova.

На Ћирилици: (грч. ана-мимнеско сећам се) који се тиче сећања, који припада сећању, памћењу; анамнестична средства мед. лекови за јачање памћења


Anahronizam pogreška u računanju vremena, datuma, događaja, ono što je u protiv...
Anahoret(a) čovek koji se povukao od sveta; pustinjak, isposnik, usamljenik; p...
Anafrodit med. onaj koji nije sposoban da oplodi....
Anafrodizijaka pl. ned. sredstva za otklanjanje i sprečavanje spolnog nagona i pro...
Anafrodizija med. bolesni nedostatak ili umanjenost spolnog nagona...
Anafora poet. „iznošenje spreda", ponavljanje istih reči u početku rečenice...
Sve reči na slovo a