Skip to main content

Anamnestika značenje

šta znači Anamnestika

Na latinici: Definicija i značenje reči Anamnestika (od grčke reči: anamnesis sećanje) fil. veština sećanja i pamćenja; jačanje pamćenja.

Reč Anamnestika sastoji se od 11 slova.

На Ћирилици: (грч. анамнесис сећање) фил. вештина сећања и памћења; јачање памћења.


Anahronizam pogreška u računanju vremena, datuma, događaja, ono što je u protiv...
Anahoret(a) čovek koji se povukao od sveta; pustinjak, isposnik, usamljenik; p...
Anafrodit med. onaj koji nije sposoban da oplodi....
Anafrodizijaka pl. ned. sredstva za otklanjanje i sprečavanje spolnog nagona i pro...
Anafrodizija med. bolesni nedostatak ili umanjenost spolnog nagona...
Anafora poet. „iznošenje spreda", ponavljanje istih reči u početku rečenice...
Sve reči na slovo a