Skip to main content

Anamneza značenje

šta znači Anamneza

Na latinici: Definicija i značenje reči Anamneza (od grčke reči: anamnesis sećanje) fil. Platonovo učenje po kojem je duša preegzistova-la, ranije postojala u čistom stanju i tu stekla svoje ideje; ned. podaci koje bolesnik daje lekaru o ranijem stanju svog zdravlja pre sadašnje bolesti.

Reč Anamneza sastoji se od 8 slova.

На Ћирилици: (грч. анамнесис сећање) фил. Платоново учење по којем је душа преегзистова-ла, раније постојала у чистом стању и ту стекла своје идеје; нед. подаци које болесник даје лекару о ранијем стању свог здравља пре садашње болести.


Anahronizam pogreška u računanju vremena, datuma, događaja, ono što je u protiv...
Anahoret(a) čovek koji se povukao od sveta; pustinjak, isposnik, usamljenik; p...
Anafrodit med. onaj koji nije sposoban da oplodi....
Anafrodizijaka pl. ned. sredstva za otklanjanje i sprečavanje spolnog nagona i pro...
Anafrodizija med. bolesni nedostatak ili umanjenost spolnog nagona...
Anafora poet. „iznošenje spreda", ponavljanje istih reči u početku rečenice...
Sve reči na slovo a