Skip to main content

Anamorfoza značenje

šta znači Anamorfoza

Na latinici: Definicija i značenje reči Anamorfoza (od grčke reči: ana-morphosis preobražaj, preinačenje) preobražaj;fizika: po optičkim zakonima unakaženo nacrtane slika nekog predmeta, ali tako da izgleda onako kakva treba da je kad se gleda sa izvesne tačke (optička anamorfoza), ili odbijanjem od pogodnog ogledala (katoptrična anamorfoza) i kroz brušena stakla (dioptrična anamorfoza); bog. nenormalno preobražavanje usled izopačenja ili promene u navici biljke.

Reč Anamorfoza napisana unazad: azofromanA i sastoji se od 10 slova.

На Ћирилици: (грч. ана-морпхосис преображај, преиначење) преображај; физ. по оптичким законима унакажено нацртане слика неког предмета, али тако да изгледа онако каква треба да је кад се гледа са извесне тачке (оптичка анаморфоза), или одбијањем од погодног огледала (катоптрична анаморфоза) и кроз брушена стакла (диоптрична анаморфоза); бог. ненормално преображавање услед изопачења или промене у навици биљке.

Slično: 
Anahronizam pogreška u računanju vremena, datuma, događaja, ono što je u protiv...
Anahoret(a) čovek koji se povukao od sveta; pustinjak, isposnik, usamljenik; p...
Anafrodit med. onaj koji nije sposoban da oplodi....
Anafrodizijaka pl. ned. sredstva za otklanjanje i sprečavanje spolnog nagona i pro...
Anafrodizija med. bolesni nedostatak ili umanjenost spolnog nagona...
Anafora poet. „iznošenje spreda", ponavljanje istih reči u početku rečenice...
Sve reči na slovo a