Skip to main content

Anandričan značenje

šta znači Anandričan

Na latinici: Definicija i značenje reči Anandričan (od grčke reči: an-andros) koji je bez muškosti, plašljiv; bog. koji nema prašnič-kih niti.

Reč Anandričan sastoji se od 10 slova.

На Ћирилици: (грч. ан-андрос) који је без мушкости, плашљив; бог. који нема прашнич-ких нити.


Anahronizam pogreška u računanju vremena, datuma, događaja, ono što je u protiv...
Anahoret(a) čovek koji se povukao od sveta; pustinjak, isposnik, usamljenik; p...
Anafrodit med. onaj koji nije sposoban da oplodi....
Anafrodizijaka pl. ned. sredstva za otklanjanje i sprečavanje spolnog nagona i pro...
Anafrodizija med. bolesni nedostatak ili umanjenost spolnog nagona...
Anafora poet. „iznošenje spreda", ponavljanje istih reči u početku rečenice...
Sve reči na slovo a