Skip to main content

Anantapodoton značenje

šta znači Anantapodoton

Na latinici: Definicija i značenje reči Anantapodoton (od grčke reči: anantapddoton nedovršena rečenica) retorika: prećutkivanje završne rečenice, npr.: Ako li ne učiniš, — videćeš šta će ti biti.

Reč Anantapodoton sastoji se od 13 slova.

На Ћирилици: (грч. анантапддотон недовршена реченица) рет. прећуткивање завршне реченице, нпр.: Ако ли не учиниш, — видећеш шта ће ти бити.


Anahronizam pogreška u računanju vremena, datuma, događaja, ono što je u protiv...
Anahoret(a) čovek koji se povukao od sveta; pustinjak, isposnik, usamljenik; p...
Anafrodit med. onaj koji nije sposoban da oplodi....
Anafrodizijaka pl. ned. sredstva za otklanjanje i sprečavanje spolnog nagona i pro...
Anafrodizija med. bolesni nedostatak ili umanjenost spolnog nagona...
Anafora poet. „iznošenje spreda", ponavljanje istih reči u početku rečenice...
Sve reči na slovo a