Skip to main content

Anaplazis značenje

šta znači Anaplazis

Na latinici: Definicija i značenje reči Anaplazis (od grčke reči: ana-plasso preobrazim, uobličim)medicina: preobražavanje, nameštanje slomljenih kostiju, popravljanje oštećenih delova tela hirurškim putem; plastična hirurgija.

Reč Anaplazis sastoji se od 9 slova.

На Ћирилици: (грч. ана-плассо преобразим, уобличим) мед. преображавање, намештање сломљених костију, поправљање оштећених делова тела хируршким путем; пластична хирургија.


Anahronizam pogreška u računanju vremena, datuma, događaja, ono što je u protiv...
Anahoret(a) čovek koji se povukao od sveta; pustinjak, isposnik, usamljenik; p...
Anafrodit med. onaj koji nije sposoban da oplodi....
Anafrodizijaka pl. ned. sredstva za otklanjanje i sprečavanje spolnog nagona i pro...
Anafrodizija med. bolesni nedostatak ili umanjenost spolnog nagona...
Anafora poet. „iznošenje spreda", ponavljanje istih reči u početku rečenice...
Sve reči na slovo a