Skip to main content

Anaplerotičan značenje

šta znači Anaplerotičan

Na latinici: Definicija i značenje reči Anaplerotičan (od grčke reči: ana-plerćo ispunim) koji pomaže naknadno rastenje; koji dopunjuje, zamenjuje.

Reč Anaplerotičan sastoji se od 13 slova.

На Ћирилици: (грч. ана-плерћо испуним) који помаже накнадно растење; који допуњује, замењује.


Anahronizam pogreška u računanju vremena, datuma, događaja, ono što je u protiv...
Anahoret(a) čovek koji se povukao od sveta; pustinjak, isposnik, usamljenik; p...
Anafrodit med. onaj koji nije sposoban da oplodi....
Anafrodizijaka pl. ned. sredstva za otklanjanje i sprečavanje spolnog nagona i pro...
Anafrodizija med. bolesni nedostatak ili umanjenost spolnog nagona...
Anafora poet. „iznošenje spreda", ponavljanje istih reči u početku rečenice...
Sve reči na slovo a