Skip to main content

Anapneuzija značenje

šta znači Anapneuzija

Na latinici: Definicija i značenje reči Anapneuzija (od grčke reči: anapneusis)medicina: duboko disanje; odušak, odmor

Reč Anapneuzija napisana unazad: anapneuzija i sastoji se od 11 slova.

На Ћирилици: (грч. анапнеусис) мед. дубоко дисање; одушак, одмор

Slično: 
Anahronizam pogreška u računanju vremena, datuma, događaja, ono što je u protiv...
Anahoret(a) čovek koji se povukao od sveta; pustinjak, isposnik, usamljenik; p...
Anafrodit med. onaj koji nije sposoban da oplodi....
Anafrodizijaka pl. ned. sredstva za otklanjanje i sprečavanje spolnog nagona i pro...
Anafrodizija med. bolesni nedostatak ili umanjenost spolnog nagona...
Anafora poet. „iznošenje spreda", ponavljanje istih reči u početku rečenice...
Sve reči na slovo a