Skip to main content

Anapnoika značenje

šta znači Anapnoika

Na latinici: Definicija i značenje reči Anapnoika (od grčke reči: apa-rpeb) pl. ned. sredstva koja pomažu disanje, anapnoična sredstva

Reč Anapnoika sastoji se od 9 slova.

На Ћирилици: (грч. апа-рпеб) пл. нед. средства која помажу дисање, анапноична средства


Anahronizam pogreška u računanju vremena, datuma, događaja, ono što je u protiv...
Anahoret(a) čovek koji se povukao od sveta; pustinjak, isposnik, usamljenik; p...
Anafrodit med. onaj koji nije sposoban da oplodi....
Anafrodizijaka pl. ned. sredstva za otklanjanje i sprečavanje spolnog nagona i pro...
Anafrodizija med. bolesni nedostatak ili umanjenost spolnog nagona...
Anafora poet. „iznošenje spreda", ponavljanje istih reči u početku rečenice...
Sve reči na slovo a